dima
  • Kierunek biblioteka

    Opracowany przez nas system identyfikacji wizualnej dla bibliotek publicznych we wsiach i małych miastach jest próbą zmiany potocznego wizerunku tych instytucji.

    Biblioteki publiczne postrzegane były (lub są) jako instytucje częściowo anachroniczne i zapomniane. Nowa identyfikacja ma pokazać biblioteki jako żywe centra kulturowe, które oferują (szczególnie w małych miastach) szeroki wachlarz możliwości “kontaktu ze światem”, nie tylko poprzez dostęp do księgozbioru, ale również internet, wykłady, wystawy itp.

    System identyfikacji obejmuje znak (logo) biblioteki publicznej, komplet ikon identyfikujących poszczególne działy zbiorów i pomieszczeń, identyfikację wewnątrz budynku, oznakowanie zewnętrzne, materiały drukowanie i inne elementy graficzne przydatne w przyszłej pracy bibliotek. Poza odświeżeniem wizerunku instytucji, tak by odpowiadał on potrzebom społeczeństwa informacyjnego, projekt nowego systemu bierze pod uwagę specyficzne ograniczenia wynikające m.in. z niewielkich możliwości finansowych bibliotek, które w przyszłości same będą odpowiedzialne za wdrożenie tego projektu.

    Nasza praca została wyróżniona w konkursie Projekt Roku 2013.